Zapytanie ofertowe nr 1/TIK/RPO/9.3/2017 - informacja o wynikach

 

 

 

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 1/TIK/RPO/9.3/2017 na wybór Wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń z zakresu umiejętności TIK - ECDL 16 od poziomu 0 do B, wynajmu sal komputerowych oraz przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych ECDL PROFILE DIGCOMP 16 w ramach projektu „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI TIK” wpłynęła jedna oferta:

 

Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy sp. z o.o.

ul. Rejtana 53

35-326 Rzeszów

 

Data wpływu oferty: 8 listopada 2017 r.

 

Cena oferty: 195.370,00 PLN brutto, po negocjacjach Wykonawca zmniejszył kwotę oferty do przewidzianej w budżecie kwoty: 187.740,00 PLN brutto.

 

W związku z tym, że Oferent nr 1. spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a ostateczna cena oferty nie jest wyższa niż środki przeznaczone na realizację zamówienia Zamawiający postanowił udzielić zamówienie oferentowi: Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy sp. z o.o.

 

 

 


 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego