Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym Nr 2/POKL/8.1.1/2014 w ramach projektu „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych”.

Podkarpacka Izba Gospodarcza informuje, iż w postępowaniu ofertowym nr 2/POKL/8.1.1/2014 mającym na celu wybór Wykonawcy usługi polegającej na zapewnieniu miejsc noclegowych dla Uczestników projektu „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych”, do Zamawiającego wpłynęły następujące Oferty:

 

 

Oferta nr 1 / Oferent nr 1

ELBEST Sp. z o.o.

Ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów

                                                                                                                                                                            

Oferta nr 2 / Oferent nr 2

Rehabilitacja Lecznicza Mgr Grzegorz Korfanty

Ul. K. Pułaskiego 117, 33-380 Krynica Zdrój

 

Oferta nr 3 / Oferent nr 3

GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut

Ul. Ofiar Katynia 37, 37-450 Stalowa Wola

 

Oferta nr 4 / Oferent nr 4

UpHotel S.C.

Ul. Długa 13/1

58-500 Jelenia Góra

 

W wyniku zbadania złożonych Ofert Komisja Konkursowa wybrała Ofertę zawierającą najniższą cenę (kryterium 100% ceny), i jest to Oferta nr 2:

Rehabilitacja Lecznicza Mgr Grzegorz Korfanty

Ul. K. Pułaskiego 117, 33-380 Krynica Zdrój

 

W związku z powyższym Zamawiający – Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie informuje, iż zamierza zawrzeć z Oferentem nr 2, który złożył najkorzystniejszą ofertę (Oferta nr 2) umowę na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem postępowania na zasadzie konkurencyjności.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego