Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym w ramach projektu „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych”.

Podkarpacka Izba Gospodarcza informuje, iż w postępowaniu ofertowym nr 1/POKL/8.1.1/2014 mającym na celu wybór Wykonawcy, który przeprowadzi kursy z zakresu fizjoterapii dla uczestników projektu „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych”, do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta od:
                                                                                                                                                                             
Oferta nr 1 / Oferent nr 1
Rehabilitacja Lecznicza Mgr Grzegorz Korfanty
Ul. Kazimierza Pułaskiego 117
33-380 Krynica Zdrój
NIP: 738-125-41-19, REGON: 491974500

 

W wyniku zbadania złożonej oferty Komisja Konkursowa przyznała:

  • 50 pkt w kryterium 1 dla Oferty nr 1;
  • 25 pkt w kryterium 2 dla Oferty nr 1;
  • 0 pkt w kryterium 3 dla Oferty nr 1.

Łącznie Oferta nr 1 uzyskała 75 punktów.
 
Suma punktów przyznanych dla Oferty nr 1 wynosi 75. Stwierdzono również, iż złożona oferta nie zawiera braków formalnych, a Oferent nie podlega wykluczeniu. Stwierdzono również, iż kwoty przeznaczone przez Zamawiającego na wykonanie zadania nie są niższe od kwot zaproponowanych przez Oferenta w ofercie nr 1.
W związku z powyższym Zamawiający – Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie informuje, iż zamierza zawrzeć z Oferentem nr 1, który złożył najkorzystniejszą ofertę (Oferta nr 1) umowę na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem postępowania na zasadzie konkurencyjności.

 


 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego