ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2 PIG/FST/I/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 2 PIG/FST/I/2013


DOTYCZY:  postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór organizatorów turystyki dla celów przeprowadzenia wyjazdów STUDY TOUR w ramach projektu „Podkarpackie z wyższej półki - study tours na rzecz wzrostu   konkurencyjności regionalnych produktów turystyki biznesowej, kongresowej i luksusowej ”, realizowanego przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Projekt pn. "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy" Działanie 5 Fundusze Grantowe


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 3 wyjazdów STUDY TOUR w ramach projektu „Podkarpackie z wyższej półki - study tours na rzecz wzrostu konkurencyjności regionalnych produktów turystyki biznesowej, kongresowej i luksusowej”.

I wyjazd „Karpacki” (III kw. 2013) - Region tokajski – po stronie słowackiej i po węgierskiej oraz regiony rumuńskie: Banat, Oltenia, Muntenia, Mołdawia, Transylwania i Maramuresz; 6 dni, ok. 2500 km, 7 uczestników;

II wyjazd „Wyszehradzki” (III kw. 2013) - Małe Karpaty na zachodzie Słowacji, Morawy oraz region Villany na Węgrzech; 4 dni, ok. 2000 km, 7 uczestników;

III wyjazd „Alpejski” – Szwajcaria (IV kw. 2013) - Regiony Zurich, Neuchatel, Vaud oraz Valais; 6 dni, ok. 4000 km, 14 uczestników.

 

Do pobrania:

Załączniki do study tours

Zapytanie ofertowe dotyczące organizatorów turystyki

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego