Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu

wup-rzeszow-logo-poziom-kolor-cmyk

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu

 

W związku z przeprowadzeniem przetargu pisemnego otwartego, prowadzonego w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na: Przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie w ramach projektu pn. „Kampania informacyjno - promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MSP.” Podkarpacka Izba Gospodarcza zawiadamia:

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

TOTAL DESIGN Agnieszka Mączko

Ul. Kolejowa 11/1

38 – 400 Krosno

NIP: 684 187 48 06

 

Ww. oferta otrzymała 87,47 punktów, w tym, w kryterium cena 53,07 punktów.

Cena oferty: 639.600,00 PLN brutto

Sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100.

 

W postępowaniu zostały złożone dwie oferty

Oferent

Nazwa Kryterium

Punkty przyznane w danym kryterium

Suma punktów

Agencja Reklamowa CIEŚLIK – STUDIO L sp.j.

Ul. Podbipięty 7

31 – 980 Kraków

NIP: 679 10 26 110

Cena

60,00

85,20

ocena wartości artystycznej zaproponowanej koncepcji nowego logo PIG oraz kolorystyki firmowej

6,00

ocena autorskiej koncepcji maskotki promocyjnej

3,60

ocena koncepcji kampanii promocyjnej w internecie

15,60

TOTAL DESIGN Agnieszka Mączko

Ul. Kolejowa 11/1

38 – 400 Krosno

NIP: 684 187 48 06

Cena

53,07

87,47

ocena wartości artystycznej zaproponowanej koncepcji nowego logo PIG oraz kolorystyki firmowej

8,60

ocena autorskiej koncepcji maskotki promocyjnej

8,60

ocena koncepcji kampanii promocyjnej w internecie

17,20

 

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej niż w ciągu dwóch dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego