Informacja o wynikach w związku z postępowaniem ws. wynajęcia bilboardów

W dniu 27 stycznia 2011 roku o godzinie 12.45 nastąpiło otwarcie ofert, w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w sprawie wynajęcia bilboardów pod plakaty wielkoformatowe w ramach projektu „Odpowiedzialne Podkarpacie”.

Do Zamawiającego w wymaganym terminie wpłynęły trzy oferty wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa
 2. Agenda Sp. z o.o.
      ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno
 3. STRÖER,
       ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa


Kryteria wyboru ofert:

A) Zgodność z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym (patrz  pkt. 2 Zapytania ofertowego).

B) Najniższa cena – 100 %


Oferty spełniające „Zgodność z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym (patrz pkt. 2 Zapytania ofertowego):

 1. Art. Marketing Syndicate SA
  ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa
 2. STRÖER,
  ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa


W związku z tym, że dwie w/w oferty, spełniające „Zgodność z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym”, zawierają taką samą cenę, pomiędzy tymi dwoma Oferentami odbędzie się dogrywka.

Oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym (patrz pkt. 2 Zapytania ofertowego):

AGENDA sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego