ZAPYTANIE OFERTOWE NR PIG/PKKSU/Krosno/1

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, którego przedmiotem jest wybór konsultantów na świadczenie usług doradczych – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej
Ofertę można złożyć w siedzibie Podkarpackiej Izby Gospodarczej (38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 14) do dnia 08.12.2011 do godz. 10.00.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego