Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wybór konsultantów na świadczenie usług doradczych

W związku z prowadzeniem postępowania w trybie zasady konkurencyjności nr PIG/PKKSU/Krosno/1, którego przedmiotem jest wybór konsultantów na świadczenie usług doradczych – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Łącznie wpłynęło 6 ofert.

Jako najkorzystniejsza zostały wybrane Oferty złożone przez:

Dariusz Bacher, Ul. Żeromskiego 99, 38 – 400 Krosno otrzymała łącznie 100 punktów.

Bogusław Kogut ul. Słoneczny Stok 38-481 Rymanów Zdrój otrzymała łącznie 100 punktów.

Magdalena Deszczyńska Ropienka 157 38-711 Ustrzyki Dolne otrzymała łącznie 83,33 punktów:

- Kryterium I – cena oferty brutto - 100 pkt.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego