Wyniki naboru Lider ds. osób niepełnosprawnych

W naborze kandydatów na stanowisko Lider ds. osób niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku EFS w Krośnie została wybrana Oferta nr 3_NS złożona przez Karolinę Kardasińską, zam. 38-500 Sanok, ul. Jagiellońska 23. Kandydatka spełniła wszystkie warunki określone w naborze.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego