Zaproszenie do złożenia oferty

Podkarpacka Izba Gospodarcza zaprasza do złożenia oferty na organizację szkoleń dla przedsiębiorców z terenu powiatów: krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego realizowanych w ramach projektu „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 Oferty należy opracować wypełniając załącznik numer 1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym numer 2/PIG/AP/2012.

1. Zapytanie ofertowe nr 2/PIG/AP/2012

2. Załącznik numer 1.

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Podkarpackiej Izby Gospodarczej, ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno w terminie do 22.10.2012r. do godziny 12.00.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego