MODYFIKACJA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ na roboty budowlane

unijne

 MODYFIKACJA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie przedstawia aktualizację dokumentacji technicznej dotyczącej przetargu pisemnego otwartego ogłoszonego 30.10.2012 r., prowadzonego w trybie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego na roboty budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP";

Modyfikacja polega na dodaniu do dokumentacji technicznej działu architektura.


 

Pliki do pobrania:

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna działu architektura w formacie .dwg

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego