Druga modyfikacja dokumentacji technicznej do przetargu

unijne

MODYFIKACJA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie przedstawia aktualizację dokumentacji technicznej dotyczącej przetargu pisemnego otwartego ogłoszonego 30.10.2012 r., prowadzonego w trybie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego na roboty budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP";

Modyfikacja polega na dodaniu do dokumentacji technicznej działu instalacje elektryczne.


 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w przetargu

Załącznik nr 3 Wykaz robót budowlanych - doświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 Wykaz osób, które będą realizować zamówienie

Załącznik nr 5 Wzór umowy

Pełna dokumentacja techniczna po zmianie z dnia 8.11.2012 r.

Dokumentacja techniczna działu architektura w formacie .dwg 

Wyjaśnienia dotyczące wykonania instalacji eletrycznej

Ogłoszenie o przetargu

 

Przypominamy, że termin składania ofert mija 14 listopada o godzinie 11:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi 14 listopada o godzinie 11:30 w siedzibie Podkarpackiej Izby Gospodarczej, przy ulicy Lewakowskiego 14 w Krośnie.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego