Wnioski i zgłoszenia on-line

W celu przesłania wniosków prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Pole wymagane
Nazwa firmy *
NIP *
Imie i nazwisko *
Adres
Telefon *
E-mail
Wpisz treść *

W przypadku zgłoszenia na szkolenie proszę wpisać tytuł szkolenia

oraz imiona i nazwiska osób zgłaszanych

Proforms
Reload

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego