11 powiatów na Podkarpaciu otrzyma kwotę opiewającą na ponad 84 mln euro z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. To dodatkowa pula, która ma być przeznaczona w głównej mierze na rozwój przedsiębiorczości i infrastrukturę edukacyjną na obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Do wspomnianej jedenastki należą powiaty: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski.


Tomasz Leyko - rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie, mówi, że: - W wybranych powiatach występuje duży odsetek osób o niskim poziomie wykształcenia i niskich kwalifikacjach zawodowych. Dodatkowo są to regiony, gdzie jest wysokie bezrobocie, słaby poziom rozwoju przedsiębiorczości, jest też mało realizowanych inwestycji. Te wszystkie czynniki powodują, że powiaty te wyludniają się. Te pieniądze mają tym wszystkim zjawiskom przeciwdziałać.Rewitalizacja terenów, bezzwrotne dotacje dla bezrobotnych na założenie firmy i inwestycje związane z rozwojem edukacji to obszary, na które powiaty mogą wydać dodatkowo przyznaną pulę pieniędzy.


- Chcemy, aby pieniądze były przeznaczone na inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową, dzięki temu polepszy się baza turystyczna i rekreacyjna w danym regionie - podkreślił Leyko.

Zdaniem ekonomisty, rektora Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie Krzysztofa Kaszuby, pomysł skierowania pieniędzy do najbiedniejszych powiatów w województwie podkarpackim jest bardzo dobry i może w znacznym stopniu wzmocnić potencjał danego powiatu. 

Starostowie twierdzą, że dodatkowe środki finansowe zostaną wykorzystane, jednak z pewnością nie zaspokoją wszystkich potrzeb, z jakimi borykają się podkarpackie powiaty.

Regionalny Program Operacyjny woj. podkarpackiego na lata 2014-2020 będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie w jego ramach region będzie miał do wydania ponad 2,1 mld euro.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego