Rekrutacja

nabory 2018 2019

 

UWAGA!!!

Informujemy, że od dnia 15 lutego 2019 r. wszystkie nabory do Projektu zostały wstrzymane do odwołania.

 


UWAGA !!!

Informujemy, iż osoby, które zamierzają skorzystać ze wsparcia w ramach projektu muszą rozliczyć się (łącznie z otrzymaniem certyfikatu) maksymalnie do 21 czerwca 2019 roku. Jest to szczególnie ważne dla osób, które planują aplikować o dofinansowanie studiów podyplomowych lub bardzo długich szkoleń. W związku z tym należy dopasować termin składania dokumentów rekrutacyjnych do terminów naborów oraz okresu realizacji projektu.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

 

Na etapie rekrutacji Przedsiębiorca składa następujące dokumenty:

 

Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie


Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 3 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 4 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 5 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 6 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 7 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 8 do formularza zgłoszeniowego


 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego