PROJEKT „ALPY KARPATOM”

 

        

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Sanoku, Bieszczadzką Agencją Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych oraz Bieszczadzkim Forum Europejskim w Lesku

jest partnerem w projekcie „ALPY KARPATOM"


W dniu 10 października 2011 roku podpisana została umowa pomiędzy Fundacją Karpacką – Polska a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w sprawie realizacji projektu Alpy Karpatom. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 13 924 958 PLN i jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Wsparcie organizacyjne w Szwajacarii projekt otrzymuje ze strony Szwajcarskiej Fundacji Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Helvetas Swiss Intercooperation w Bernie.


Około 78 % dofinansowania w formie bezzwrotnych dotacji trafia bezpośrednio
do mikro i małych przedsiębiorstw oraz do organizacji pozarządowych pragnących wdrożyć w regionie dobre praktyki szwajcarskie. Do przedsiębiorstw docelowo trafi około 100 dotacji, o maksymalnej kwocie dofinansowania 64 000 PLN, przy poziomie dofinansowania 60% wartości projektu. Z dotacji korzystają przedsiębiorcy działający w obszarze produktu lokalnego i turystyki, a także małe sieci wspierające marketing produktów lokalnych. Do organizacji pozarządowych docelowo trafi około 150 dotacji o maksymalnej kwocie dofinansowania 21 000 PLN, przy poziomie dofinansowania 90% wartości projektu. Z dotacji tych korzystają organizacje NGO, które działają w obszarze turystyki, przedsiębiorczości, kultury a szczególnie małe wiejskie organizacje pozarządowe. Około 22% funduszy zostanie przeznaczonych na staże dla młodych przedsiębiorców w Szwajcarii, szkolenia, szeroką kampanię promocyjną regionu w mediach krajowych i zagranicznych w tym na spoty reklamowe,
w telewizji ogólnopolskiej, artykuły w National Geografic, film o Karpatach i portal internetowy www.alpykarpatom.pl, produkcję maskotki regionu Ryś Karpacki oraz wykreowanie i marketing produktu lokalnego. Wsparcie w ramach projektu Alpy Karpatom trafia do tych gmin powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, oraz powiatu miasta Krosna (razem 25 gmin), w których wskaźnik bezrobocia waha się od 13 do 22 %, a wskaźnik migracji jest wyższy
o 15 - 20 % w stosunku do innych regionów Unii Europejskiej.


Obszar realizacji projektu na tle województwa Podkarpackiego:

  • POWIAT KROŚNIEŃSKI – gminy: Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Rymanów, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka,
  • POWIAT SANOCKI – gminy: Zagórz, Sanok, Besko, Bukowsko, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zarszyn,
  • POWIAT LESKI – gminy: Lesko, Baligród, Cisna, Olszanica, Solina,
  • POWIAT BIESZCZADZKI – gminy: Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska.
  • POWIAT MIASTA KROSNA


Celem realizacji projektu „Alpy Karpatom" jest doprowadzenie do trwałej zmiany w zakresie społeczno-ekonomicznym regionu obszarów górskich Podkarpacia. W ramach projektu podejmowane są różnorodne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego terenów południowo-wschodniej Polski, położonych bezpośrednio
w sąsiedztwie Słowacji i Ukrainy, w którym króluje pasmo górskie Karpat polskich.


W ramach projektu są realizowane m.in. następujące zadania:
• Analiza potencjału regionu w kontekście doświadczeń szwajcarskich,
• Szkolenia dla organizacji pozarządowych,
• Szkolenia dla przedsiębiorców,
• Staże w Szwajcarii dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych,
• Utworzenie w ramach projektu mechanizmów pomocy finansowej dla regionu, czyli dotacje dla firm w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości oraz dla NGO w ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych,
• Utworzenie Partnerskiej Sieci Sprzedaży i Marketingu Produktów pod Wspólną Marką,
• Utworzenie kompleksowego i systemowego narzędzia promocji regionu objętego wsparciem w ramach Agencji Promocji Obszarów Górskich Podkarpacia.

 

PROJEKT "ALPY KARPATOM" REALIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ KARPACKĄ – POLSKA WE WSPÓŁRACY Z PODKARPACKĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ, REGIONALNĄ IZBA GOSPODARCZĄ W SANOKU, BIESZCZADZKĄ AGENCJĄ ROZWOJU REGIONALNEGO I BIESZCZADZKIM FORUM EUROPEJSKIM, WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

 

                                                      

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego