Lokalny Punkt Konsultacyjny w Krośnie

Okres realizacji

04.2006 -06.2008

Główny cel projektu

świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom

Źródła finansowania

 

Sektorowy Program Operacyjny-Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1

Grupa docelowa

Małe i średnie firmy z regionu oraz osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej.

Działania/ Rezultaty

•świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z zakresu przedsiębiorczości, możliwości skorzystania z różnorodnych źródeł finansowania, szkoleń i doradctwa;

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego