Nowoczesny specjalista handlu międzynarodowego szansą na regionalnym rynku pracy

Okres realizacji

05.2005 – 08.2007

Główny cel projektu

Utworzenie systemu wsparcia dla beneficjentów

Źródła finansowania

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Grupa docelowa

Pracujące osoby dorosłe w sektorze MŚP, które z własnej inicjatywy, w czasie wolnym od pracy, zgłaszały będą chęć podwyższenia lub dostosowywania swych kwalifikacji zawodowych.

Działania/rezultaty

Udostępnienie usług doradczych dla 60 osób oraz przeszkolenie 100 osób.

• realizacja usług doradczych (60 os)– wspomagające kształtowanie kariery zawodowej beneficjentów poprzez udzielanie porad dotyczących zmiany lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, wykorzystujących standardowe metody badań zainteresowań i umiejętności zawodowych,

• przeprowadzenie usługi szkoleniowej (100 os.) – mającej na celu podniesienie lub dostosowanie kwalifikacji zawodowych beneficjentów na stanowisku handlowca, połączone z nauką języków obcych;

• przeprowadzenie szkoleń – 80h z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

• przeprowadzenie usług doradczych z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla 130 Beneficjentów Ostatecznych.

• wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 25 os w wysokości 5 tys. Euro oraz wsparcie pomostowe 700 PLN/m-c (przez 6 miesięcy)

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego