Postaw na przedsiębiorczość – kompleksowy system wsparcia na rzecz rozwoju mikroprzedsiębiorstw

Okres realizacji

04.2005 – 09.2007

Główny cel projektu

Podniesienie kwalifikacji osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą i podnieść swoje umiejętności

Źródła finansowania

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Grupa docelowa

Osoby pragnące podnieść swoje umiejętności w celu znalezienia lepszej pracy na rynku lub chcący zalożyć własną działalność gospodarczą.

Działania/rezultaty

 

• przeprowadzenie szkoleń – 80h z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

• przeprowadzenie usług doradczych z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla 130 Beneficjentów Ostatecznych.

• wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 25 os w wysokości 5 tys. Euro oraz wsparcie pomostowe 700 PLN/m-c (przez 6 miesięcy)

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego