Nowy Pakiet Usług – Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Okres realizacji

04.2005 – 07.2006

Główny cel projektu

Projekt zakładał przygotowanie Centrum Innowacji i Transferu Technologii do wdrożenia nowego pakietu usług dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie innowacyjnych rozwiązań i transferu technologii.

Źródła finansowania

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.1.

Grupa docelowa

Pracownicy i instytucja wnioskująca o dofinansowanie

Działania/rezultaty

 

• utworzenie zaplecza sprzętowego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, przygotowanie kadry oraz opracowanie nowego pakietu usług dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu innowacji i transferu technologii

• przeszkolenie 12 pracowników;

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego