Własny Biznes – szansą dla przedsiębiorczych i kreatywnych

Okres realizacji

01.10.2004-31.01.2005

Główny cel projektu

Środki Narodowego Banku Polskiego

Źródła finansowania

Podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej 120 uczniów trzech sanockich szkół średnich, zachęcenie ich do kreatywności i zapewnienie im pomocy zarówno merytorycznej, jak i praktycznej w przypadku podjęcia przez nich w przyszłości działań gospodarczych.

Grupa docelowa

120 uczniów trzech sanockich szkół

Działania/rezultaty

 

• realizacja szkoleń  dot. założenia i funkcjonowania własnej firmy,

 

• przeprowadzenie symulacyjnej gry biznesowej,

• przeprowadzenie konkursu pt.: „Pomysł na biznes”;

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego