Współpraca z urzędami pracy – Rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Okres realizacji

03.2004 oraz 12.2004

Główny cel projektu

Organizacja i przeprowadzenie cykli szkoleń dla Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

Źródła finansowania

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie

Grupa docelowa

Osoby planujące własną działalność gospodarczą.

Działania/rezultaty

realizacja szkoleń zleconych z przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie z zakresu: podstawy działalności gospodarczej, promocji i marketingu, biznes planu, kredytowania działalności gospodarczej, księgowości, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, prawa pracy i BHP, aplikacji o środki pomocowe.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego