Młodzież w Europie

Okres realizacji

Wiosna 2004

Główny cel projektu

Promocja wartości europejskich wśród młodzieży Podkarpacia

Źródła finansowania

Program PHARE

Grupa docelowa

Młodzież ponadgimnazjalna z 3 powiatów województwa podkarpackiego

Działania/rezultaty

 

•zorganizowanie konferencji „Możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przez sektory publiczny, prywatny i pozarządowy” wraz z cyklem szkoleń dla pracowników samorządów lokalnych „Możliwości wsparcia przedsiębiorczości przez samorządy lokalne”,

 

wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy trzech sektorów (publiczny, prywatny i pozarządowy) na rzecz wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego,

 

•utworzenie i zafunkcjonowanie systemu usług doradczych i informacyjnych świadczonych w ramach regionalnego portalu biznesowego wraz z wirtualnym, biznesowym forum dyskusyjnym, systemem wirtualnej wymiany informacji gospodarczych oraz giełdy ofert,

• przeprowadzenie szkoleń dla firm sektora MŚP z zakresu zastosowań informatycznych w firmach oraz e-biznesu w celu zwiększenia stopnia informatyzacji MŚP;

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego