Wirtualny katalizator rozwoju

Okres realizacji

01.09.2003 – 31.06.2004

Główny cel projektu

Rozwój usług doradczych i informacyjnych świadczonych w sieci www oraz wypracowanie zintegrowanych działań trzech sektorów na rzecz wsparcia przedsiębiorczości

Źródła finansowania

Program PHARE 2000 SSG

Grupa docelowa

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, osoby zamierzające podjąć własną działalność gospodarczą oraz pracownicy samorządów lokalnych i osoby aktywne w organizacjach pozarządowych, zainteresowanych rozwojem regionalnym i wsparciem przedsiębiorczości

Działania/rezultaty

 

•zorganizowanie konferencji „Możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przez sektory publiczny, prywatny i pozarządowy” wraz z cyklem szkoleń dla pracowników samorządów lokalnych „Możliwości wsparcia przedsiębiorczości przez samorządy lokalne”,

 

wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy trzech sektorów (publiczny, prywatny i pozarządowy) na rzecz wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego,

 

•utworzenie i zafunkcjonowanie systemu usług doradczych i informacyjnych świadczonych w ramach regionalnego portalu biznesowego wraz z wirtualnym, biznesowym forum dyskusyjnym, systemem wirtualnej wymiany informacji gospodarczych oraz giełdy ofert,

• przeprowadzenie szkoleń dla firm sektora MŚP z zakresu zastosowań informatycznych w firmach oraz e-biznesu w celu zwiększenia stopnia informatyzacji MŚP;

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego