Centrum Informacji Turystycznej w Krośnie i w Dukli

Okres realizacji

2003 – 2004

Główny cel projektu

Promocja walorów turystycznych Beskidu Niskiego

Źródła finansowania

Finansowanie własne

Grupa docelowa

Wszyscy zainteresowani informacją turystyczną Beskidu Niskiego

Działania/rezultaty

 

• utworzenie portalu internetowego,

•promocja walorów turystycznych Beskidu Niskiego za pośrednictwem portalu oraz w Gminnym Centrum Informacji Turystycznej;

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego