Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Jaśle

Okres realizacji

04.2003 – 03.2004

Główny cel projektu

Udzielanie usług konsultacyjno – doradczych bezrobotnym i właścicielom małych firm

Źródła finansowania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (75%), wkład własny (25%)

Grupa docelowa

Bezrobotni i właściciele małych firm

Działania/rezultaty

•udzielenie usług konsultacyjno – doradczych bezrobotnym i właścicielom małych firm w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Z usług doradczych skorzystało 61 podmiotów gospodarczych oraz ok. 60 osób nie prowadzących działalności (bezrobotni);

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego