Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (I edycja)

Okres realizacji

11.2002 - 2003

Główny cel projektu

Prowadzenie działalności doradczej dla beneficjentów (gł. osoby bezrobotne, zagrożone ubóstwem, zamieszkujące tereny wiejskie a także posiadające działalność gospodarczą)

Źródła finansowania

Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – zlecenie Zarządu Województwa Podkarpackiego

Grupa docelowa

Osoby bezrobotne, zagrożone ubóstwem, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą

Działania/rezultaty

 

•prowadzenie usług szkoleniowych z następujących dziedzin: finanse i księgowość, biznes plan, marketing, kredyty, prawo, promocja, organizacja sprzedaży, e-biznes, agroturystyka, turystyka wiejska, rzemiosło, rękodzieło,

 

•usługi doradcze ekspertów z zakresu prowadzenia własnej działalności,

 

•świadczenie pomocy w zakresie ubiegania się o pożyczki niezbędne do uruchomienia własnej działalności gospodarczej; Efektem projektu była pomoc w utworzeniu nowych firm oraz pomoc tym firmom w początkowym okresie ich działalności,

Przeszkolenie 179 beneficjentów (w tym 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą), udzielenie porad 162 beneficjentom (w tym 10 prowadzących działalność gospodarczą). 21 osób spośród korzystających z usług założyło działalność gospodarczą;

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego