Promocja Aktywności Gospodarczej Kobiet (I edycja)

Okres realizacji

10.2002 – 01.2003

Główny cel projektu

Promocja przedsiębiorczości oraz aktywności i inicjatywy gospodarczej kobiet.

Źródła finansowania

Dotacja Narodowego Banku Polskiego w ramach konkursu grantowego Program Edukacji Ekonomicznej

Grupa docelowa

Bezrobotne kobiety z powiatu brzozowskiego, jasielskiego i krośnieńskiego

Działania/rezultaty

 

przeszkolono 73 kobiet w każdej edycji z zakresu:

 

- prowadzenie działalności gospodarczej,

 

- marketing,

 

- promocja,

 

- zarządzanie sprzedażą

 

- opracowanie biznes planu

publikacja najlepszych biznes planów i wparcie uczestniczek projektu z najkPodkarpackiej Izby Gospodarczej w okresie uruchomienia i pierwszego okresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto biznes plany ocenione najwyżej zostały ujęte w publikacji, która została wydana w nakładzie 1000 egz. w każdej z

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego