Oganizacja Wspierania Biznesu „Pomocna dłoń”

Okres realizacji

10.2002 – 04.2004

Główny cel projektu

Przywrócenie bezrobotnym szansy na podjęcie pracy, wsparcie małych firm w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Źródła finansowania

Fundusz PHARE 2000 SSG

Grupa docelowa

bezrobotni i właściciele małych firm

Działania/rezultaty

 

• uruchomienie placówek w postaci punktów konsultacyjno-informacyjnych w Krośnie i Dukli, Biura Funduszu Poręczeń Kredytowych w Dukli, Biura Inkubatora Przedsiębiorczości w Krośnie oraz Oddziału Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Jaśle

 

• świadczenie wszechstronnych usług szkoleniowo-doradczych dla MSP - udzielono 1976 godzin doradztwa

 

• umożliwienie korzystania ze środków Funduszu Poręczeń Kredytowych, obsługiwany przez stworzone w ramach projektu Biuro FPK

 

• uruchomienie internetowej strony dyskusyjnej - czat z zakresu informacji gospodarczej, z dyżurami ekspertów oraz członków zarządu PIG

 

• promowanie kultury przedsiębiorczości oraz pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu przedsiębiorczości we współpracy z lokalnymi mediami.

• otwarcie Krośnieńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji. Funkcjonowanie Inkubatora (13 firm złożyło wnioski o prowadzenie działalności w Inkubatorze);

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego