Transgraniczna droga do rozwoju – polsko-słowacko-węgierskie forum współpracy gospodarczej i transgranicznej promocji

Okres realizacji

03.2002 – 01.2003

Główny cel projektu

Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej, promocja przedsiębiorstw atrakcji i produktów turystycznych z regionów objętych projektem

Źródła finansowania

Fundacja Karpacka Sanok

Grupa docelowa

Przedsiębiorcy z Polski, Słowacji i Węgier

Działania/rezultaty

zorganizowanie międzynarodowego seminarium gospodarczego dla przedsiębiorców z Polski, Słowacji, Węgier, wirtualne forum współpracy gospodarczej •utworzenie strony www z ofertami gospodarczymi i informacjami biznesowymi, stoiska podczas targów, study- i press-tour;

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego