Praktyczna Szkoła Przedsiębiorczości (I edycja)

Okres realizacji

2001 – 2002

Główny cel projektu

Przedstawienie wiedzy na temat programów mających na celu ograniczenie bezrobocia i rozwój przedsiębiorczości oraz sposoby własnych działań dostępne dla samorządów w zakresie objętym szkoleniem

Źródła finansowania

Zarząd Województwa Podkarpackiego

 

Grupa docelowa

Samorządy lokalne, bezrobotni

Dzialania/rezultaty

 

przeszkolenie uczestników (60 osób) w zakresie:

 

- prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

 

- umiejętności znalezienia luki rynkowej

 

- marketingu,

 

- e-biznesu,

 

- prawo,

 

- rachunkowość,

- tworzenie biznes planów;

 

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego