Współpraca z samorządami lokalnymi – Samorządy lokalne a wsparcie przedsiębiorczości

Okres realizacji

11.2001 – 12.2001

Główny cel projektu

Przedstawienie wiedzy na temat programów mających na celu ograniczenie bezrobocia i rozwój przedsiębiorczości oraz sposoby własnych działań dostępne dla samorządów w zakresie objętym szkoleniem

Źródła finansowania

Zarząd Województwa Podkarpackiego

Grupa docelowa

Samorządy lokalne, bezrobotni

Działania/rezultaty

wydanie publikacji książkowej zawierającej zbiór zagadnień poruszanych i analizowanych na zajęciach, potrzebnych w trakcie realizowania lokalnych planów rozwoju przedsiębiorczości w poszczególnych gminach, które zostały nakreślone podczas warsztatów, dostarczenie wiedzy samorządom (40 osób), przygotowanie 3 lokalnych

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego