Szkolenia dla pracowników sektora MŚP

Okres realizacji

07.2001 – 12.2001

Główny cel projektu

Przeszkolenie pracowników sektora MŚP w podstawowych tematach

Źródła finansowania

z funduszy Phare 2002 – Rozwój Zasobów Ludzkich

Grupa docelowa

Pracownicy MŚP

Działania/rezultaty

Przeszkolono 120 osób z następujących tematów: język angielski, pełna księgowość, nowoczesne formy sprzedaży, marketing w turystyce, biznes plan

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego