Szanse polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej

Okres realizacji

30-31.01.2001

Główny cel projektu

Nawiązanie głębszej współpracy gospodarczej, określenie szans i zagrożeń, prezentacja wiedzy potrzebnej w tym zakresie

Źródła finansowania

Charles Stewart Mott Foundation, USA.

Grupa docelowa

Przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy

Działania/rezultaty

 

• zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji dotyczącej współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą,

• wydanie publikacji „Szanse polsko–ukraińskiej współpracy gospodarczej” zawierającej materiały pokonferencyjne, nawiązane kontakty biznesowe, wiedzy na temat możliwości wzajemnej współpracy gospodarczej;

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego