Specjalista handlu międzynarodowego-II edycja

Okres realizacji

01.09.2010 - 31.12.2011

Główny cel projektu

Dostosowanie podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych co najmniej 100 pracujących osób dorosłych z terenu powiatów: krośnieńskiego, miast Krosna i jasielskiego do potrzeb pracodawców w regionie

Źródła finansowania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Grupa docelowa

Osoby pracujące dorosłe mieszkające na Podkarpaciu, na terenie powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna i jasielskiego, pracujące w przedsiębiorstwach branży handlowo-usługowej, których kwalifikacje zawodowe są niedostosowane do wymagań pracodawców regionu.

Działania/rezultaty

• realizacja szkoleń zawodowych w zakresie:

-        szkolenia z modułu teoretycznego (Handel zagraniczny, Techniki sprzedaży, Negocjacje handlowe)

-        szkolenia modułu językowego z elementami języka biznesowego (język angielski/niemiecki/rosyjski);

Strona internetowa projektu:

www.specjalista.pigkrosno.pl

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego