Nowy zawód - Nowe perspektywy. II Edycja

Okres realizacji

1.08.2010 – 31.12.2011

Główny cel projektu

Zdobycie i podniesienie niezbędnych dla nowoczesnego mechanika umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem narzędziowym AutoCad i Catia oraz obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)

Źródła finansowania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Grupa docelowa

Osoby mieszkające na terenie powiatów: krośnieńskiego, m. Krosna, jasielskiego i brzozowskiego, pracujące w branży mechanicznej lub w firmach wykorzystujących nowoczesne technologie,

Działania/rezultaty

• zorganizowanie szkoleń zawodowych w zakresie:

-        obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,

-        program AutoCad,

-        program Catia – poziom podstawowy i zaawansowany,

język angielski z elementami języka technicznego;

Strona internetowa projektu:

www.nowyzawod.pigkrosno.pl

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego