Rozwój Infrastruktury Turystyki Aktywnej

Okres realizacji

08.2009 – 03.2012

Główny cel projektu

Rozwój turystyki na obszarze polsko-słowackiego pogranicza

Źródła finansowania

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Grupa docelowa

Mieszkańcy obszaru pogranicza polsko-słowackiego, dzieci
i młodzież szkolna, studenci, osoby uprawiające turystykę aktywną, stowarzyszenia turystyczne oraz kluby sportowe.

Działania/rezultaty

• utworzenie programu promocji produktów turystyki aktywnej na lata 2010-2014,

• zorganizowanie Letnich Transgranicznych Igrzysk Młodzieży w Krośnie;

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego