Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko – słowackiego pogranicza

Okres realizacji

01.09.2009 - 31.05.2012

Główny cel projektu

Rozwój turystyki, szczególnie w środkowo – wschodniej części polsko – słowackiego pogranicza

Źródła finansowania

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007 – 2013.

Grupa docelowa

Uczniowie, nauczyciele, turyści oraz gestorzy bazy turystycznej.

Działania/rezultaty

 

• organizacja wyjazdów szkoleniowo – doradczych dla osób z branży turystycznej i medialnej,

 

• przygotowanie i promocja produktów turystycznych związanych z astronomią,

 

• udział i promocja nowych produktów na targach turystycznych w Bratysławie oraz Katowicach,

• przygotowanie strategii rozwoju produktów turystycznych regionu opartych na zainteresowaniu astronomią;

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego