Sieciowanie transgraniczne w dziedzinach technologii ekologicznych, ekologii przemysłowej i oszczędzania energii w skrócie EKOnet

Okres realizacji

01.07. 2009 – 28.02.2011

Główny cel projektu

wspieranie współpracy gospodarczej, doradztwa i kształcenia  w dziedzinach technologii ekologicznych, ekologii przemysłowej i oszczędzania energii na rzecz firm polsko-słowackiego pogranicza poprzez stworzenie sieci EKOnet współpracujących ze sobą partnerów.

Źródła finansowania

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Grupa docelowa

Firmy (małe i średnie, osoby fizyczne), szkoły, centra rozwoju i badań, inkubatory przedsiębiorczości, samorządowe organizacje związkowe, organizacje typu non-profit itp.,

Działania/rezultaty

 

• utworzenie sieci do wspomagania i rozwoju działań gospodarczych w dziedzinach technologii ekologicznych, ekologii przemysłowej i oszczędzania energii,

 

wspieranie współpracy gospodarczej, poprzez udzielanie usług(działalność szkoleniowa, doradztwo, spotkania kooperacyjne) w dziedzinach technologii ekologicznych, ekologii przemysłowej i oszczędzania energii na rzecz firm polsko-słowackiego pogranicza;

 

Strona internetowa projektu:

ce-trade.pigkrosno.pl

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego