Auto Net

Główny cel projektu:

Utworzenie sieci AutoNet wspierającej podmioty działające w branży motoryzacyjnej w wiodących regionach Europy Centralnej. Kojarzenie partnerów, sieci organizacji i innych podmiotów w celu stworzenia przestrzeni do dyskusji, spotkań i porozumień handlowych.

Źródła finansowania:

Program dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Grupa docelowa:

Podmioty przemysłu motoryzacyjnego z regionu Europy Centralnej

Działania/rezultaty:

1.      promocja nowych usług wypracowanych poprzez wymianę doświadczeń między uczestnikami sieci,

2.  zwiększenie możliwości rozwoju nowych, innowacyjnych rozwiązań poprzez wspieranie tworzenia ponadregionalnych, innowacyjnych powiązań kooperacyjnych,

3. zaangażowanie decydentów na szczeblu regionalnym, krajowym i na poziomie KE, instytucji powiązanych z projektem i innych pokrewnych sieci w proces budowania zrównoważonego rozwoju innowacji w regionie.

 Główny cel projektu

 

• promocja nowych usług wypracowanych poprzez wymianę doświadczeń między uczestnikami sieci,

• zwiększenie możliwości rozwoju nowych, innowacyjnych rozwiązań poprzez wspieranie tworzenia ponadregionalnych, innowacyjnych powiązań kooperacyjnych;

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego