Punkt Konsultacyjny KSU

kapital-ludzki

Usługi świadczone przez PK KSU były finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w ramach Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Na terenie woj. podkarpackiego było 5 Punktów Konsultacyjnych KSU, a ich działalność zaplanowana była do 31.12.2013 r.

Punkt Konsultacyjny KSU w Krośnie oferował:

 • usługi informacyjne
 • usługi doradcze (asysta) w rozpoczynaniu działalności gospodarczej)
 • usługi doradcze (asysta) w prowadzeniu działalności gospodarczej)

 

Usługa informacyjna:

Dla kogo była ta usługa? Przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

Jaki był zakres usługi? Usługa obejmowała:

1) informacje dotyczące m.in.:

 

 • administracyjno-prawnych aspektów zakładania, prowadzenia i zawieszania / zamykania działalności gospodarczej,
 • możliwości uzyskania finansowania działalności gospodarczej z różnych źródeł,
 • podstawowych informacji nt. usług specjalistycznych KSU,

 

2) pomoc w skorzystaniu z usług specjalistycznych przydatnych w prowadzeniu firmy (m.in.: usług proinnowacyjnych Krajowej Sieci Innowacji, usług pożyczkowych i poręczeniowych, usług doradztwa w optymalizacji kosztów, usług doradztwa i szkoleń w zakresie prawa i ochrony środowiska, usług Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) oraz usług instytucji finansowych np. banków),

Jakie były koszty usługi? Usługi informacyjne były bezpłatne

Usługa doradcza (asysta) w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Dla kogo była ta usługa? Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

Jaki był zakres usługi? Usługa obejmowała:

 

 • konsultacje nt. profilu działalności gospodarczej,
 • analizę SWOT planowanej działalności,
 • analizę form i źródeł finansowania działalności,
 • doradztwo przy wyborze formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pomoc w przygotowaniu biznes planu,
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej,

 

Jakie  były koszty usługi? usługa była częściowo odpłatna - klient ponosił jedynie koszt 10% wartości usługi tj. 160 zł brutto

Usługa doradcza (asysta) w prowadzeniu działalności gospodarczej

Dla kogo była ta usługa? Dla Przedsiębiorców

Jaki był zakres usługi? Usługa obejmuje doradztwo w następujących obszarach:

 

 • wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. wypełnianie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego, wypełnianie dokumentów do instytucji publicznych dot. zezwoleń, decyzji i opinii, wypełnianie formularzy w bazie CEIDG),
 • marketing przedsiębiorstwa (m.in.: opracowanie planu marketingowego, zredagowanie opisów oferowanych produktów i usług),
 • organizacja przedsiębiorstwa (m.in.: opracowanie zakresu obowiązków i regulaminu pracy),
 • finanse przedsiębiorstwa (m.in. przygotowanie analizy finansowej przedsięwzięcia do wniosku kredytowego, przygotowanie wniosku do funduszu pożyczkowego wraz z wymaganymi prognozami sprawozdań finansowych).

 

Jakie były koszty usługi? usługa była częściowo odpłatna - klient ponosił jedynie koszt 10% wartości usługi tj. 240 zł brutto.
 

Formy korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w PK:

 

1) Osobista wizyta w siedzibie PK bądź na dyżurze:

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza

ul. Tysiąclecia 3

38-400 Krosno
tel: 013 436 95 90
email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Dyżury konsultantów PK KSU w pozostałych lokalizacjach:

 

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SPÓŁKA Z O.O. 

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska"  

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W SANOKU

BIESZCZADZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
 

2) Elektronicznie wypełniając formularz

3) Telefonicznie - tel: (13) 436 95 90

 

Uprzejmie informujemy, iż usługi informacyjne są bezpłatne, udzielane w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na udział w projekcie oraz uzyskania danych osobowych Klienta i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz, poz. 926 z późn. zm.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego