Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP

regionalny

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.”


Od 14 czerwca 2011 r. Podkarpacka Izba Gospodarcza realizowała projekt pod nazwą „Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP.”

Całkowita wartość projektu wynosiła 1 815 024,00 PLN. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 942 599,00 PLN.

Celem nadrzędnym był rozwój instytucji otoczenia biznesu poprzez zwiększenie różnorodności usług świadczonych na rzecz podkarpackich firm sektora MŚP oraz poprawę infrastruktury i warunków prowadzenia działalności.

Projekt zakładał rozwój Wnioskodawcy poprzez stworzenie zaplecza merytoryczno-technicznego do świadczenia nowych i zmodyfikowanych usług na rzecz przedsiębiorców. Realizacja projektu przyczyniła się do utrwalenia i wzmocnienia pozycji Podkarpackiej Izby Gospodarczej na lokalnym i regionalnym rynku. Zarówno wdrożenie nowych i modyfikacja istniejących usług, jak tez inwestycja w infrastrukturę i wyposażenie w wysokiej jakości sprzęt pozwoliły na podniesienie standardu usług oraz rozszerzenie oferty Wnioskodawcy.

W ramach realizacji przedsięwzięcia Podkarpacka Izba Gospodarcza nabyła i przebudowała II piętro budynku biurowego trzykondygnacyjnego o powierzchni 658,80 m2. Na kolejnych etapach realizacji projektu zakupione zostało wyposażenie do powstałej infrastruktury oraz wdrożone zostały nowe i zmodyfikowane istniejące usługi świadczone przez PIG.


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
 


www.pigkrosno.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego