Cultural Capital Counts CCC

CCC Logo bar

Podkarpacka Izba Gospodarcza realizuje partnerski projekt dotyczący dziedzictwa kultury niematerialnej. Międzynarodowe partnerstwo tworzy dziesięć podmiotów, reprezentujących kraje Europy Środkowej, w tym Austria, Polska, Słowenia, Niemcy, Węgry i Włochy.

 

Celem projektu jest identyfikacja regionalnych zasobów kultury, szczególnie zasobów niematerialnych (tj.: tradycja, potencjał ludzki, umiejętności, praktyczne know-how, wiedza, aktywne sieci społeczne), a także ich wykorzystanie do stworzenia niepowtarzalnej oferty sprzedaży w celu wzmocnienia identyfikacji regionu. Takie działania wpływają na wzrost jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności regionów partnerskich. Projekt zakłada wypracowanie warunków dla innowacyjnego wykorzystania zasobów kulturowych na rzecz rozwoju gospodarczego w regionie, wspierania rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu inwestycji, co zwiększa szanse zatrudnienia w regionie. Strategia wykorzystania zasobów kultury niematerialnej dla zwiększenia atrakcyjności i konkurecyjności regionu wiąże się z zaangażowaniem władz i zainteresowanych partnerów. W ten sposób projekt przyczyni się do zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego w oparciu o istniejące dziedzictwo kulturowe.  

Czas trwania projektu: maj 2011 r. - kwiecień 2014 r.

Projekt Cultural Capital Counts - CCC jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kwota 1.789.851,39 EUR).


Szczegółowe informacje:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3

tel./fax (13) 43 234 47

www.culturalcapitalcounts.eu

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego