Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych

NOWA JAKOŚĆ USŁUG FIZJOTERAPEUTYCZNYCH


Projekt pt.: „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych” realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

 

Okres realizacji projektu: kwiecień 2014 – czerwiec 2015.

 

Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie

 

Projekt „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych” jest skierowany do pracowników lub/i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność fizjoterapeutyczną (PKD 86.90 A) na terenie Województwa Podkarpackiego, posiadających dyplom fizjoterapeuty (technik, licencjat lub magister).

 

W ramach projektu oferowane są bezpłatne kursy fizjoterapeutyczne z zakresu:

 1. PNF Podstawowy
 2. PNF Rozwijający
 3. Terapia Manualna wg prof. Karela Lewita (Praska Szkoła Medycyny Manualnej)
 4. Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
 5. Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego
 6. Drenaż limfatyczny w kompleksowej fizjoterapii chorych z obrzękami
 7. IBITA Bobath dla dorosłych
 8. Kinetic Control
 9. Kinesiology Taping podstawowy

 

Główny cel projektu: Celem głównym projektu jest podwyższenie poziomu jakości świadczonych usług przez minimum 30 podkarpackich mikro i małych przedsiębiorców, świadczących usługi fizjoterapeutyczne, poprzez podwyższenie / nabycie kwalifikacji zawodowych przez minimum 69 pracowników tych firm (w tym około 36 kobiet), do czerwca 2015 roku.

 

Wsparcie szkoleniowe oferowane w ramach projektu stanowi pomoc de minimis i jest w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie w II turach.

I tura rekrutacji (maj/czerwiec 2014):

 • Moduł PNF Podstawowy + PNF Rozwijający
 • Terapia Manualna wg prof. Karela Lewita
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego
 • Drenaż limfatyczny w kompleksowej terapii chorych z obrzękami

II tura rekrutacji (sierpień/wrzesień 2014):

 • PNF Rozwijający
 • IBITA Bobath dla dorosłych
 • Kinetic Control
 • Kinesiology Taping podstawowy

 

Jeden uczestnik projektu może wziąć udział w dwóch rodzajach wybranych kursów.

Zapraszamy!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!! INFORMACJA DLA POTENCJALNYCH UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU:

Szanowni Państwo, pomimo trwającej jeszcze rekrutacji uczestników do projektu "Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych", uprzejmie prosimy mieć na uwadze fakt, że zgodnie z harmonogramem pierwsze kursy rozpoczną się w dniu 4 lipca 2014 – i będą to zajęcia z Terapii Manualnej wg prof. Karela Lewita – z kolei lista rankingowa osób zakwalifikowanych na poszczególne rodzaje kursów pojawi się na naszej stronie internetowej w dniach 1-2 lipca 2014.

 

Z racji tego, bardzo prosimy wszystkie osoby aplikujące właśnie na ten kurs, aby pozostawały w gotowości do stawienia się w dniu 4 lipca br. (w godzinach porannych), w Krynicy Zdrój, celem rozpoczęcia kursu.

 

Po podwieszeniu listy rankingowej w dniach 1-2 lipca br., osoby zakwalifikowane do projektu zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie lub mailowo. Zostaną również poinformowane w jakich godzinach i w jakim miejscu powinny się stawić na szkolenie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!! INFORMACJA DLA POTENCJALNYCH UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza informuje, że szkolenia w ramach projektu „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych” będą odbywać się w Krynicy Zdrój i będą prowadzone przez firmę:

Rehabilitacja Lecznicza Mgr Grzegorz Korfanty

Ul. Kazimierza Pułaskiego 117

33-380 Krynica Zdrój

NIP: 738-125-41-19, REGON: 491974500

 

UWAGA!!

Bardzo prosimy o śledzenie strony internetowej www.pigkrosno.pl (zakładka: AKTUALNOŚCI), ponieważ w pierwszych dniach lipca zostanie podwieszona lista rankingowa osób zakwalifikowanych do I tury kursów.

W związku z ochroną danych osobowych niniejsza lista nie będzie imienna – będzie to lista składająca się z numerów rekrutacyjnych.

Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne otrzymuje druk potwierdzenia ich złożenia, na którym podany jest numer rekrutacyjny – uprzejmie prosimy o wyszukiwanie w pierwszych dniach lipca swojego numeru na listach rankingowych osób zakwalifikowanych do projektu.

W zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA (poniżej) dostępny jest również szczegółowy harmonogram szkoleń - prosimy o zapoznanie się z nim.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Biuro projektu:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3, 38 – 400 Krosno

Tel. 13 436 95 90, 13 432 34 47

 

Koordynator Projektu:
Edyta Chilik

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
DOKUMENTY DO POBRANIA (I NABÓR):

Regulamin Projektu

Formularz rekrutacyjny

Harmonogram szkoleń

Załącznik nr 1P

Załącznik nr 1D

Załącznik nr 2P

Załącznik nr 2D

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego