Podkarpackie z wyższej półki

                

Projekt „Podkarpackie z wyższej półki - study tours na rzecz wzrostu konkurencyjności  regionalnych produktów turystyki biznesowej, kongresowej i luksusowej ”, realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Projekt pn. "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy" Działanie 5 Fundusze Grantowe.

 

Projekt miał na celu poznanie dobrych praktyk oraz nawiązanie kontaktów z podmiotami posiadającymi odpowiednie know-how w zakresie rozwiązań podnoszących atrakcyjność oferty turystyki biznesowej, kongresowej i luksusowej w innych regionach górskich Europy, a szczególnie w Szwajcarii, słynącej z produktów turystycznych z najwyższej półki. 

 

Dążąc do realizacji celu zaplanowano w projekcie konkretne działania. Identyfikacji i poznaniu rozwiązań stosowanych w zakresie integrowania produktów turystycznych z wyższej półki z ofertą regionalną w innych regionach górskich Europy, służył I etap, w ramach którego zorganizowano trzy wyjazdy studyjne („Karpacki”. „Wyszehradzki” i „Alpejski” – Szwajcaria), zakładające zapoznanie się z dobrymi przykładami i możliwościami w zakresie wykorzystania w ofertach turystyki luksusowej produktów regionalnych, a szczególnie regionalnego wina, innych produktów spożywczych oraz rzemiosła. W trakcie wyjazdów zorganizowane zostały spotkania z podmiotami, posiadającymi pozytywne doświadczenia w obszarze wykorzystania ofert regionalnych do budowy produktów turystycznych z wyższej półki. Dzięki nawiązanym kontaktom i podpisanym porozumieniom, możliwa była implementacja zidentyfikowanych dobrych praktyk w regionie w kolejnym – II etapie projektu.

 

W etapie II na bazie poczynionych w trakcie study tours obserwacji i dzięki nawiązanym kontaktom zostały zorganizowanie dwudniowe warsztaty, w których udział wzięli przedstawiciele sektora turystycznego regionu oraz zaproszeni goście – reprezentujący pozyskanych w ramach projektu zagranicznych partnerów. W ciągu dwudniowych warsztatów nastąpiła  identyfikacja zakresu 3 ofert (dzień 1 wspólny) oraz szczegółowe dopracowanie ofert (dzień 2, w grupach tematycznych). W trakcie warsztatów stworzone zostały także zarysy materiałów promocyjnych – folderu i mapy, które następnie zostały dopracowane graficznie i tematycznie przez wyspecjalizowaną firmę. Przygotowane materiały będą stanowić podstawowy materiał promocyjno-informacyjny nowych ofert. Ostatnim elementem projektu była konferencja podsumowująca, połączona z konferencja prasową, na której przedstawione zostały rezultaty wyjazdu oraz opracowane na podstawie jego doświadczeń nowe produkty turystyczne.

 

Grupą docelową projektu była cała branża turystyczna regionu, ale zarazem – dzięki oddziaływaniu ekonomicznemu i wizerunkowemu nowych, zintegrowanych ofert turystyki z wyższej półki powstałych dzięki projektowi – cała społeczność regionu.

 

Okres realizacji projektu:  01.07.2013-31.03.2014

Lp.

Nazwa wydatku

2013

2014

 

III kwartał

IV kwartał

I kwartał

II kwartał

 
 

                  1

Noclegi gości ze Szwajcarii (2 osoby x 5 dób)

X

       

2   

Koordynator projektu - wynagrodzenie

X

X

     

3     

Wyjazd studyjny "Karpacki" - wynajem minibusa

X

       

4

Wyjazd studyjny "Karpacki" - noclegi (7 osób x 5 noclegów)

X

       

5

Wyjazd studyjny "Karpacki" - wyżywienie (7 osób x 6 dni)

X

       

6

Wyjazd studyjny "Karpacki" - ubezpieczenie

X

       

7

Wyjazd studyjny "Wyszehradzki" - wynajem minibusa

X

       

8.      

Wyjazd studyjny "Wyszehradzki" - noclegi (7 osób x 3 noclegi)

X

       

9.      

Wyjazd studyjny "Wyszehradzki" - wyżywienie (7 osób x 4 dni)

X

       

10.   

Wyjazd studyjny "Wyszehradzki" - ubezpieczenie

X

       

11.   

Wyjazd studyjny "Alpejski" - wynajem busa

 

X

     

12.   

Wyjazd studyjny "Alpejski" - noclegi (14 osób x 5 noclegów)

 

X

     

13.   

Wyjazd studyjny "Alpejski" - wyżywienie (14 osób x 6 dni)

 

X

     

14.   

Wyjazd studyjny "Alpejski" - ubezpieczenie

 

X

     

15.   

Tłumaczenie słowackie (3 dni - 1 dzień wyjazd "Karpacki", 2 dni wyjazd "Wyszehradzki")

X

       

16.   

Tłumaczenie węgierskie (4 dni - 2 dni wyjazd "Karpacki", 2 dni wyjazd "Wyszehradzki")

X

       

17.   

Tłumaczenie czeskie (1 dzień)

X

       

18.   

Tłumaczenie rumuńskie (5 dni)

X

       

19.   

Tłumaczenie niemieckie (5 dni)

 

X

     

20.   

Warsztaty tematyczne - wynajem sal (1 dzień - duża sala, 6 h x 100 PLN)

 

X

     

21.   

Warsztaty tematyczne - wynajem sal (2 dzień - 3 sale małe (40PLN) x 6 h = 18 h

 

X

     

22.   

Warsztaty tematyczne - wżywienie uczestników (30 osób x 2 dni)

 

X

     

23.   

Warsztaty tematyczne - zakwaterowanie gości (30 osób x 1 doba)

 

X

     

24.   

Projekt graficzny folderu (50 h pracy studia graficznego po 40 PLN)

   

X

   

25.   

Wykonanie i projekt graficzny mapy (praca kartografa - 3000 PLN - 60 h pracy x 50 PLN; praca studia graficznego 25h x 40 PLN)

   

X

   

26.   

druk folderu

   

X

   

27.   

druk mapy

   

X

   

28.   

Konferencja podsumowująca - wynajem sali

 

X

     

29.   

Konferencja podsumowująca - poczęstunek dla uczestników

 

X

     

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi  Unii Europejskiej.

Wartość Projektu

115 360,00

Poziom dofinansowania  (w %)

85%

Kwota wkładu własnego (w PLN)

17 304,00

Łączna wartość dofinansowania (w PLN)

98 056,00

Łączna wartość dofinansowania (w CHF)

24 637,19

Informacje o szwajcarskim programie współpracy z nowymi krajami członkowskimi  Unii Europejskiej można znaleźć również na głównych witrynach internetowych SPPW: www.programszwajcarski.gov.pl   i www.swiss-contribution.admin.ch/poland    oraz  AKMW www.alp-carp.com

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego