Dobry start w przedsiębiorczość


 

„Dobry start w przedsiębiorczość”


Projekt realizowany przez Bieszczadzkie Forum Europejskie w partnerstwie z Podkarpacką Izbą Gospodarczą, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.


Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.


Cel projektu:


Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w woj. podkarpackim przez przygotowanie 50 osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia i 50+ do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym utworzenie 40 nowych firm dzięki bezzwrotnym dotacjom z EFS.


W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:


•    Szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
•    Wsparcie finansowe  na rozwój przedsiębiorczości, w tym:
o    40 dotacji inwestycyjnych w wysokości do 40.000 zł,
o    wsparcie pomostowe dla 40 Beneficjentów w wysokości 1.600 zł/miesiąc przez okres maksymalnie 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.


Wsparcie szkoleniowo-doradcze przeznaczone jest dla 50 uczestników projektu i obejmować będzie:


- cykl szkoleń uwzględniających zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej (75 godz./moduł/grupa);
Moduł A Niezbędnik ekonomiczny
Moduł B Niezbędnik prawny
Moduł C Niezbędnik finansowy
Moduł D Niezbędnik marketingowy
Moduł E Niezbędnik personalny


- doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej – 8 h dla jednego uczestnika projektu,
- doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 5 h dla jednego uczestnika projektu.


Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:


- w postaci dotacji inwestycyjnej ułatwiającej sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa otrzyma 40 uczestników projektu
- w postaci wsparcia pomostowego mającego na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat, ponoszonych przez Beneficjenta pomocy w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej w tym kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością.
Udzielone środki finansowe (w postaci dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego) stanowią pomoc de minimis.


Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy na terenie woj. podkarpackiego, powiat: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, jasielski, krośnieński, m. Krosno, należące do jednej z kategorii:


o    osoby poniżej 30 roku życia;
o    osoby w wieku 50+.


Uczestnikiem projektu nie mogą być osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej.


BIURO PROJEKTU:
Bieszczadzkie Forum Europejskie
ul. Mickiewicza 17
38-600 Lesko
tel./fax. 13 469 62 72
kom. 605 847 337
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu i na stronie:
http:// www.dobry-start.eu


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego