Nowe perspektywy


"Nowe perspektywy"


Projekt realizowany przez Bieszczadzkie Forum Europejskie w partnerstwie z Podkarpacką Izbą Gospodarczą, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-18-027/13-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.


Okres realizacji projektu: 01.02.2014 r.– 30.06.2015 r.

 

Cel główny projektu


Zmniejszenie skutków społeczno-ekonomicznych związanych z utratą pracy u 36 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy (Autosan S.A./ AUTOSAN S.A. w upadłości likwidacyjnej).


Cele szczegółowe


1.    Wzrost samooceny i wiary we własny potencjał wśród 36 osób.
2.    Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy o 20% wśród 36 osób.
3.    Nabycie kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi koparko-ładowarki oraz nabycie praktycznych umiejętności w tym zakresie przez 8 osób.
4.    Wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności biznesowych niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej o 20% u 28 osób.


I.    Kto może wziąć udział w projekcie?


1.    Osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, osoby które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, stosunku służbowego lub są zagrożone zwolnieniem z pracy  z przyczyn dotyczących zakładu pracy w firmie Autosan S.A./AUTOSAN S.A. w upadłości likwidacyjnej 


2.    Osoby, które zamieszkują na obszarze realizacji projektu tj: 


a)    powiat bieszczadzki,
b)    powiat brzozowski,
c)    powiat krośnieński,
d)    powiat m. Krosno
e)    powiat leski
f)    powiat sanocki,
g)    powiat przemyski,
h)    powiat m. Przemyśl


3.    Osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu Nowe perspektywy nie prowadziły działalności gospodarczej


4.    Osoby, które nie korzystają równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków związanych  z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.


Działania projektowe


UWAGA: uczestnictwa w zadaniu II nie można łączyć z uczestnictwem w zadaniu III

 

I.       Poradnictwo psycho-społeczne oraz zawodowe
II.    Szkolenie: Operator koparko – ładowarki + staż
1.    Bezpłatne szkolenie operator koparko – ładowarki – wszystkie typy klasa III (szkolenie stanowi bezpośrednie przygotowanie do późniejszego stażu)
2.    Staż – długość trwania 6 miesięcy


III.    Dotacja


1.    Szkolenie ABC Przedsiębiorczości:  grupowe zajęcia teoretyczne  przygotowujące do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
2.    Doradztwo przed założeniem działalności gospodarczej:
a)    doradztwo warsztatowe/grupowe z zakresu sporządzania biznes planu dla części merytorycznej i finansowej.
b)    Doradztwo indywidualne z zakresu efektywnego starania się o przyznanie dotacji.
3.    Dotacja inwestycyjna/wsparcie finansowe/podstawowe wsparcie pomostowe/przedłużone wsparcie pomostowe.


BIURO PROJEKTU:


Bieszczadzkie Forum Europejskie
ul. Mickiewicza 17
38-600 Lesko
tel./fax. 13 469 62 72
kom. 605 847 337
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Osoby do kontaktu:


1. Damian Habrat – Koordynator projektu
 (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
2. Magdalena Basak – Specjalista ds. obsługi i rozliczeń projektu
(e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
3. Izabela Jaźwiecka – Specjalista ds. promocji, monitoringu, szkoleń i doradztwa
(e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

 

http://www.noweperspektywy.com.pl
 


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego