Z językiem obcym na koniec świata

Z JĘZYKIEM OBCYM NA KONIEC ŚWIATA


Projekt pt.: „Z językiem obcym na koniec świata” realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, na podstawie umowy z dnia 13 września 2013 r. nr: UDA-POKL.09.06.02-18-222/12-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

 

Okres realizacji projektu: lipiec 2013 – czerwiec 2015.

 

Obszar realizacji projektu: m. Krosno, powiaty: krośnieński, jasielski, sanocki, brzozowski.

 

Główny cel projektu:


Podniesienie kompetencji z języka angielskiego minimum o jeden poziom, przez minimum 102 osoby (około 57 kobiet), pracujące w sektorze usług rynkowych, zamieszkałych na terenie realizacji projektu.

 

Cele szczegółowe:


1.    Osiągnięcie pełnego poziomu kompetencji z języka angielskiego (poziom podstawowy A) przez minimum 34 osoby pracujące w sektorze usług rynkowych, zamieszkałe na terenie realizacji projektu.
2.    Osiągnięcie pełnego poziomu kompetencji z języka angielskiego (poziom samodzielności B) przez minimum 68 osób osoby pracujących w sektorze usług rynkowych, zamieszkałych na terenie realizacji projektu


Udział w projekcie jest bezpłatny


Biuro projektu:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38 – 400 Krosno

Tel. 13 436 95 90, 13 432 34 47

 

Koordynator Projektu:
Krzysztof Posadzki
k.posadzki[małpa]pigkrosno.pl


Ogłoszenie o II naborze

Przedłużenie rekrutacji w II naborze

 


CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego