Profesjonalizacja kadr branży turystycznej

kapital-ludzki

Projekt realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.01-18-331/11-00 podpisanej 18.03.2013 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

 

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2013 r. do 28.02.2015 r.

 

Obszar realizacji projektu: powiaty – krośnieński, sanocki, leski, bieszczadzki oraz miasto Krosno.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt adresowany jest do osób pełnoletnich, mieszkających w województwie podkarpackim, pracujących w branży turystycznej (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), na terenie powiatów: krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub miasta Krosna, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w branży turystycznej.

 

Zadania projektu:

A) Kurs języka branżowego (120 h): do wyboru języki: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański lub włoski (poziom okreśprzez kandydata oraz zweryfikowany na etapie rekrutacji na podstawie testu) zajęcia odbywać się będą 2 x w tygodniu po 2h dydaktyczne).

B) Warsztaty umiejętności zawodowych (zajęcia weekendowe):

-„Komunikacja werbalna i niewerbalna” (8h)

-„Techniki sprzedaży” (8h)

-„Obsługa klienta” (8h)

 

Główny cel projektu:

Dostosowanie do potrzeb pracodawców kwalifikacji i umiejętności zawodowych, co najmniej 145 osób dorosłych (w tym ok. 102 kobiet), mieszkających w województwie podkarpackim, pracujących w branży turystycznej na terenie jednego z następujących powiatów: krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub miasta Krosna.

 

Cele szczegółowe:

1. Podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym branżowym poprzez udział w kursie językowym.

 

2. Podwyższenie umiejętności profesjonalnej obsługi klienta poprzez udział w warsztatach rozwijających umiejętności zawodowe wśród min. 145 osób.

 

3. Zwiększenie udziału kadr branży turystycznej w szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe oraz wzrost świadomości  w zakresie konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

 

Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do projektu, będzie zobowiązany do wzięcia udziału zarówno w kursie wybranego języka obcego jak i warsztatach umiejętności zawodowych oraz uiszczenia jednorazowej opłaty stanowiącej 10% wartości udziału w projekcie (tj. 277,50 zł)

 

Biuro Projektu:

Podkarpacka Izba Gospodarcza
ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno

 

Koordynator projektu - Karolina Serwińska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  


tel/fax.13 43 234 47

 

 

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu i na stronie:

http://www.profesjonalizacjakadr.pigkrosno.pl/
 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego