Analiza potrzeb on-line

Poniżej znajdują się pytania mające na celu diagnozę potrzeb szkoleniowych pracowników Państwa przedsiębiorstwa. Uprzejmie prosimy o wybór właściwej odpowiedzi w pytaniach testowych lub wpisanie krótkiego opisu w odpowiedzi na pytania opisowe.

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Pole wymagane
1. Nazwa firmy *
Adres *
2. Reprezentowana branża: *
3. Wielkość przedsiębiorstwa: *
Mikro (zatrudnia < 10 pracowników, roczny obrót < 2 mln. €
Małe (zatrudnia < 50 pracowników, roczny obrót < 10 mln. €)
Średnie (zatrudnia < 250 pracowników, roczny obrót < 50 mln. €)
4. Rodzaj prowadzonej działalności: *
Handel
Produkcja
Usługi
Inne
5. Czy firma wdrożyła nowe i/lub istotnie ulepszone produkty, usługi lub metody organizacyjne w okresie ostatnich 3 lat? *
Jeśli TAK, proszę wpisać jaką?
6. Czy firma planuje wdrożenie nowych i/lub istotnie ulepszonych produktów, usług lub metod organizacyjnych w przyszłości? *
Jeśli TAK proszę wpisać jaką
7. Czy dostrzegają Państwo potrzebę doskonalenia kwalifikacji kadry pracowniczej poprzez szkolenia? Jeśli NIE, proszę przejść do pytania 10 *
8. Którymi z zaproponowanych tematów szkoleń są Państwo zainteresowani? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi *
Zarządzanie czasem/organizacja czasu pracy/radzenie sobie ze stresem
Zarządzanie zespołem/budowanie zespołu/komunikacja w zespole
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie różnorodnością
Przygotowywanie prezentacji i wystąpień publicznych
Efektywne negocjacje
Techniki sprzedażowe
Budowa strategii zarządzania jakością
Budowa strategii CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu)
Kreatywność/myślenie analityczne/strategiczne planowanie
Szkolenia specjalistyczne/technologiczne dedykowane danej branży
Inne (podaj jakie)
9. Proszę podać liczbę pracowników, których chcieliby Państwo przeszkolić? *
10. Czy są Państwo zainteresowani usługą audytu kompetencji innowacyjnych, w celu dopasowania tematyki i poziomu zaawansowania szkolenia do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa? *
11. Jakie przeszkody dotychczas utrudniały Państwu uczestnictwo w szkoleniach? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi *
Wysoki koszt szkoleń
Brak czasu/potrzeba oddelegowania pracowników na czas szkolenia
Brak odpowiedniej oferty szkoleniowej dopasowanej do potrzeb firmy
Brak potrzeby podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników
Inne:
Proforms
Reload

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego